Branisavljević Jelena

Rođena je 2. jula 1993. godine u Beogradu. Završila je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno pohađa master studije iz oblasti prava Intelektualne svojine na istom fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji Deutsche Telekom AG u Bonu, odeljenje International Public & Regulatory Affairs.

Free business joomla templates