Šarić Janja

Rođena je 17. jula 1992. godine u Nišu. Trenutno je na master studijama na Mašinskom fakultetu u Nišu, na odseku Energetika i procesna tehnika. Obavljala praksu na Tehničkom Univerzitetu u Braunšvajgu, gde je radila na projektima u odeljenju za Upravljanje otpadom i resursima.

Free business joomla templates