Branisavljević Jelena

Rođena je 2. jula 1993. godine u Beogradu. Završila je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno pohađa master studije iz oblasti prava Intelektualne svojine na istom fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji Deutsche Telekom AG u Bonu, odeljenje International Public & Regulatory Affairs.

Glišić Nemanja

Rođen je 4. februara 1992. godine u Gornjem Milanovcu. Završio je master studije na Mašinskom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu, smer automatsko upravljanje. Praksu je obavljao u sektoru za korporativni razvoj Bosch-a u Reningenu u odeljenju za robotiku i automatiku.

Lalić Milica

Rođena je 2. avgusta 1993. godine u Kninu. Osnovne studije je završila na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru Signali i sistemi. Trenutno je student master studija na istom fakultetu i smeru. Praksu je obavljala u kompaniji Robert Bosch GmbH u Reningenu u odeljenju CR/APA2.

Malinović Marko

Rođen je 16. marta 1993. godine u Novom Sadu. Student je Tehnološkog fakulteta, studijski program inženjerstvo materijala na Univerzitetu u Novom Sadu. Praksu je obavljao na Institutu za tehnologiju u Karlsrueu (KIT) u trajanju od 6 meseci, gde je bio zadužen za sintezu bioaktivnih organskih molekula.

Mijatović Milena

Rođena je 17. septembra 1993. godine u Kragujevcu. Student je završne godine osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, studijski program Poslovna ekonomija i menadžment. Praksu je obavljala u kompaniji Schaeffler Technologies AG & Co. KG u Schweinfurtu, gde je radila na projektima usmerenim na region Evrope.

Ninkov Nikola

Rođen je 24.decembra 1990. godine. Nikola je završio osnovne studije na Univerzitetu u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu, smer Voćarstvo i vinogradarstvo. Tokom trajanja osnovnih studija učestvovao je u evropskom programu za razmenu studenata Erasmus i proveo je školsku godinu na Univerzitetu u Mariboru. Praksu je obavljao u vinariji Bottwaltaler Winzer u mestu Grosbotvar.

Šarić Janja

Rođena je 17. jula 1992. godine u Nišu. Trenutno je na master studijama na Mašinskom fakultetu u Nišu, na odseku Energetika i procesna tehnika. Obavljala praksu na Tehničkom Univerzitetu u Braunšvajgu, gde je radila na projektima u odeljenju za Upravljanje otpadom i resursima.

Slavković Vladimir

Rođen je 23. decembra 1986. godine u Čačku. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu, smer Telekomunikacije i informacione tehnologije. Student je završne godine doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu. Praksu je obavljao u kompaniji Infineon Techmologies AG u Minhenu.

Stanković Marija

Rođena je 5. septembra 1992. godine u Beogradu. Osnovne i master studije završila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Projektovanje. Praksu je obavljala u arhitektonskom birou Popovic Architekten u Gepingenu.

Trumić Maja

Rođena je 18. septembra 1993. godine u Boru. Trenutno završava osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Signali i sistemi. Praksu je obavljala u Bošu, u Reningenu.

Vasiljević Jelena

Rođena je 5. februara 1991. godine u Valjevu. Osnovne studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a zatim i master studije na smeru Poslovna analitika, grupa Poslovna statistika. Trenutno je student na master programu Računarstvo u društvenim naukama. Praksu je obavljala u osiguravajućem društvu Allianz SE u Minhenu, u odeljenju za Centralnu i Istočnu Evropu, kao deo tima koji se bavi poboljšanjem odnosa i zadovoljstva korisnika.

Vidović Olja

Rođena je 20. decembra 1992. godine u Somboru. Trenutno završava osnovne akademske studije na Ekonomskom Fakultetu Subotica Univerziteta u Novom Sadu, smer Marketing. Praksu je obavljala u kompaniji Linde Group u Minhenu, u oblasti Marketing Komunikacija za region Istočne Evrope i Bliskog Istoka.

Vorkapić Nikola

Rođen je 27. februara 1992. godine u Beogradu. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Računovodstvo, revizija i finansijako upravljanje. Praksu je obavljao u Frankfurtu u kompaniji Commerzbank AG, u odeljenju za upravljanje rizicima.

Vuković Ognjen

Rođen je 19. juna 1992. godine u Beogradu. Osnovne studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, podmodul Bankarstvo. Trenutno je na Master studijama na istom fakultetu modul Strategijski finansijski menadžment. Praksu je obavljao u Nemačkom udruženju za investicije i razvoj (DEG) u Kelnu, u odeljenju Evropa, Bliski Istok i Centralna Azija.

Živković Nevena

Rođena je 7. novembra u Beogradu. Student je Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodne finansije. Praksu je obavljala u kompaniji Gloria Haus und Gartengeraete u Novom Ulmu.

Đuka Milica

Rođena je 22. maja 1992. godine u Beogradu. Završila je master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku Signali i sistemi. Praksu je obavljala u Boschu u Reningenu na odeljenju Optička inspekcija.

Free business joomla templates