Petrov Tatjana

Rođena 27. decembra 1983. godine u Zrenjaninu. Završila je Prirpdno matematički fakultet u Novom Sadu. Student je doktorskih studija u oblasti teorijskog računarstva, laboratorija za modele i teoriju izracunljivosti (mtc.epfl.ch). Radi na Ecole Polytechnique Fédérales de Lausanne kao PhD student-asistent. Praksu je obavljala u kompaniji Siemens AG.

Free business joomla templates