Slavković Biljana

Rođena je 18. aprila 1982 godine u Pančevu. Završila sam Ekonomski fakultet u Subotici, odeljenje u Novom Sadu, smer menadžment spoljne i unutrašnje trgovine. Zaposlena je u Fondu za podršku investicija u Vojvodini, i radi kao savetnik za strane direktne investicije. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Cash & Carry International.

Free business joomla templates