Bursać Vukašin

Rođen je 3. juna 1982. godine u Kikindi. Student je završne godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji BIS E.M.S GmbH.

Čabarkapa Danijela

Rođena je 12. januara 1985. godine u Beogradu. Apsolvent je Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji DEG mbH.

Ćatović Nikola

Rođen je 23. decembra 1983. godine u Dubrovniku. Student je završne godine Elekrotehničkog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Siemens AG.

Ćosović Marko

Rođen je 8. maja 1986. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Praksu je obavljao u kompaniji Praktiker AG.

Davidović Nemanja

Rođen je 4. marta 1984. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Prorodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek turizam. Praksu je obavljao u komaniji GFA Consulting Group GmbH.

Džaković Ivan

Rođen je 18. avgusta 1984. godine u Beogradu. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu gde radi kao asistent. Praksu je obavljao u kompaniji HypoVereinsbank.

Gavrilović Marko

Rođen je 6. avgusta 1985. godine u Beogradu. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji ZF trading GmbH.

Grušić Uglješa

Rođen je 30. jula 1982. godine u Beogradu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Deutsche Bank AG.

Jovanović Kosta

Rođen je 17. jula 1986. godine u Čačku. Student je završne godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji SMS Demag AG.

Marjanović Aleksandra

Rođena je 16. septembra 1986. godine u Valjevu. Student je završne godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji IHP Microeletronic GmbH.

Miletić Natalija

Rođena je 29. avgusta 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Deutsche Welle.

Mlađen Miloš

Rođen je 6. aprila 1985. godine u Beogradu. Student je završne godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Hödlmayr Logistics GmbH.

Munćan Marko

Rođen je 28. decembra 1983. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Metro AG.

Munjaš Vasilije

Rođen je 15. avgusta 1985. godine u Kikindi. Student je završne godine Geološkog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Gazprom Germania GmbH.

Petković Danijela

Rođena je 21. marta 1983. godine u Bajinoj Bašti. Završila je Prirodno matematički fakultet u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Hannover Rückversicherung AG.

Petrović Maja

Rođena je 22. septembra 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer menadžment. Praksu je obavljala u kompaniji Praktiker AG.

Plakalović Marina

Rođena je 14. avgusta 1985. godine u Užicu. Student je završne godine na Elektrotehničom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Software AG.

Stanivuković Nikola

Rođen je 6. jula 1984. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji John Deere Int GmbH.

Tomić Žarko

Rođen je 26. aprila 1985. godine u Bajmoku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Bosch Thermotechnik GmbH.

Vujić Vukan

Rođen je 12. marta 1987. godine u Nišu. Diplomirao je na Ekonomskom fakulteu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji TUI AG.

Vulinović Miroslav

Rođen je 14. januara 1985. godine u Beogradu. Student je završne godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Metro AG.

Živić Marina

Rođena je 6. septembra 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji KWS Saat AG.

Free business joomla templates