Anita Vidaković

Rođena je 3. jula 1985. godine u Somboru. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu na smeru prehrambena biotehnologija. Praksu je obavljala u kompaniji Dorfkaeserei Geifertshofen.

Bojan Makuh

Rođen je 09. jula 1987. Godine u Novom Sadu. Apsolvent je Fakulteta za menadžment u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji WAZ Mediengruppe.

Bora Jovanović

Rođen 8. oktobra 1984. godine u Kragujevcu. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, i radi kao student saradnik u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu. Praksu je obavljao u kompaniji Robert Bosch GmbH.

Branislav Rodić

Rođen je 2. septembra 1985. godine u Novom Sadu. Student je elektrotehnike na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Draeger Safety.

Dragana Pešić

Rođena je 29. septembra 1980. godine u Skoplju. Diplomirala je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Na doktorskim studijama je na smeru Građevinsko inženjerstvo. Parksu je obavljala u kompaniji RWE Power.

Goran Bošković

Rođen je 21. jula 1987. godine u Kruševcu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kraljevu gde se trenutno nalazi na diplomskim akademskim studijama. Praksu je obavljao u kompaniji E.ON Ruhrgas AG.

Igor Kačmarčik

Rođen je 8. aprila 1986. u Novom Sadu. Student je Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, smer mašinstvo. Praksu je obavio u kompaniji  Bauer Kompressoren GmbH.

Ivica Miladinović

Rođen je 10. jula 1986. godine u Velikoj Plani. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za elektroniku. Master studije je nastavio na svom matičnom fakultetu. Praksu je obavljao u kompaniji IHP Microelectronics.

Jelena Baćanović

Rođena 1. septembra 1982. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer za ratarstvo i povrtarstvo, a poslediplomske studije je završila na Mediteranskom agronomskom institutu u Hanji, Krit, Grčka. Trenutno je na doktorskim studijama agronomije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala na Fakultetu za organsku poljoprivredu u Vitcenhausenu (Witzenhausen).

Kristina Vučinić

Rođena je 25. novembra 1986. godine u Kraljevu. Diplomirala je na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu. Na master studijama je iz finansijskog rizika. Praksu je obavljala u kompaniji Daimler AG.

Marija Stević

Rođena je 26. marta 1986. godine u Beogradu. Student je Master studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji SMS Siemag.

Marko Dorić

Rođen 10. novembra 1984. god. u Novom Sadu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2009. godine. Praksu je obavljao na farmi Bio Hof Bölingen koja se bavi organskom proizvodnjom jabuke, kruške i šljive.

Marko Stanojlović

Rođen 8. aprila 1986. u Jagodini. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Upisao je postdiplomskie-master studije na ETF-u, smer Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije. Praksu je obavljao u kompaniji Robert Bosch GmbH.

Martina Joševska

Rođena je 19. februara 1986. godine u Novom Sadu. Osnovne akademske studije Elektrotehnike i računarstva završila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Trenutno je na Master studijama automatskog upravljanja na Fakultetu tehničkih nauka. Radnu praksu je obavljala/obavlja u firmi SMS Siemag.

Milica Ruvidić

Rođena je 15. decembra 1985. godine u Šapcu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za Telekomunikacije i Informacione tehnologije. Trenutno je na master studijama na istom fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji IHP Microelectronics.

Miloš Kosanović

Rođen je 21. marta 1986. godine u Nišu. Peta je godina na Elektronskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji SAP AG.

Mirjana Veljković

Rođena je 27. januara 1986. godine u Čačku. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Na master studijama je iz primenjene matematike. Praksu je obavljala u kompaniji Hannover Re.

Mladen Barać

Rođen je u Beogradu 4. januara 1985. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer menadžment. Trenutno se nalazi na master studijama na Univerzitetu u Kelnu, Nemačka. Praksu je obavljao u kompaniji Future Management Group AG.

Nada Milenković

Rođena je 18. maja 1984. godine u Senti. Diplomske i master studije je završila na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Na doktorskim je studijama na studijskom programu Menadžment i biznis, modul Poslovne finansije, računovodstvo i revizija. Radi na Ekonomskom fakultetu u Subotici kao asistent, drži vežbe na predmetima Poslovne finansije i Bankarstvo u Subotici i Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji PricewaterhouseCoopers AG WPG.

Nataša Kovačević

Rođena je 12. avgusta 1984. godine u Beogradu. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Praktiker AG.

Nikola Nešić

Rođen 17. februara 1986. godine u Nišu. Student je pete godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu na smeru Mehatronika. U sklopu svog diplomskog radio tromesečno istraživanje na Tehničkom Univerzitetu Ilmenau u Nemačkoj. Praksu je obavio u kompaniji Leoni.

Rade Nikolić

Rođen 10. oktobra 1985. u Beogradu. Završio Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Student je prve godine master studija na Ekonomskom fakultetu. Praksu je obavljao u Deutsche bank.

Relja Božić

Rođen je 17. avgusta 1985. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Postdiplomske studije upisao je na FPN u oblasti evropskih integracija. Radi u Evropskom pokretu u Srbiji. Praksu je obavljao u medijskoj kući Deutsche Welle.

Vladislava Šošo

Rođena je 27. septembra 1984. godine  u Zrenjaninu. Završila je Tehnološki fakultet u Novom Sadu, gde je nastavila doktorske studije. Praksu je obavljala u kompaniji BASF SE.

Đorđe Živanić

Rođen je 13. marta 1985. godine u Novom Sadu. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Metro Cash and Carry International u Dizeldorfu.

Free business joomla templates