Ekmedžić Andrija

Rođen je 25. novembra 1974. godine u Beogradu. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu. Godine 2006. zaposlio se u firmi Airbus UK, Bristol, kao Lead Designer (vodeći konstruktor) gde i dalje radi. 2007. doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Iste godine primljen u punpravano članstvo društva Royal Aeronautical Society, London. Praksu je obavljao u kompaniji Rolls-Royce Deuthland.

Free business joomla templates