Antić Borislav

Rođen je 12. septembra 1980. godine u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Siemens AG.

Babić Milan

Rođen je 11. avgusta 1980. godine u Novom Sadu gde je i završio fakultet za industrijski menadžment a potom i magistrirao na istom fakultetu. Sada živi i radi u Moskvi u kompaniji McKinsey&company. Praksu je obavljao u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Bubalo (Kerkez) Lara

Rođena je 16. decembra u Pančevu. Završila je mašinski fakultet u Beogradu. Po završetku magistarskih studija na Mašinskom fakultetu, radi za Svetsku banku i kanadsku kompaniju IRIS Environmental Systems kao stručni saradnik na izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Plana upravljanja zaštitom zivotne sredine za projekat Republičke direkcije za vode „Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje.

Čabrilo Ivan

Rođen je 23. novembra 1977. godine u Beogradu gde je završio X Beogradsku gimnaziju. Radi kao novinar urednik u časopisu Svet kompjutera. Praksu je obavljao u kompaniji WAZ.

Ekmedžić Andrija

Rođen je 25. novembra 1974. godine u Beogradu. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu. Godine 2006. zaposlio se u firmi Airbus UK, Bristol, kao Lead Designer (vodeći konstruktor) gde i dalje radi. 2007. doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Iste godine primljen u punpravano članstvo društva Royal Aeronautical Society, London. Praksu je obavljao u kompaniji Rolls-Royce Deuthland.

Farago Mirjana

Rođena je 6. januara 1981. godine u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Siemens AG.

Filimonović Milan

Rođen je 30. aprila 1977. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Willi Betz International Spedition.

Gužvica Aleksa

Rođen je 7. marta 1977. godine u Novom Sadu, gde je i završio fakultet tehničkih nauka. Zaposlen je JKP “Novosadska toplana”, Novi Sad, kao inženjer odseka u odeljenju za regulaciju merenje i upravljanje. Praksu je obavljao u kompaniji Siemens AG.

Kljalić Vanja

Rođena je 7. jula 1975. godine u Pančevu. Praksu je obavljala u kompaniji ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH.

Krstić Goran

Rođen je 29. avgusta 1977. godine u Beogradu. Diplomirao je na smeru za prostorno planiranje geografskog fakulteta u Beogradu. Osnivač je i ujedno i direktor mešovitog nemačko-srpskog preduzeća Kartografija Huber doo Beograd. Praksu je obavljao u kompaniji Kartographie Huber.

Lapčević Nebojša

Rođen je 10. juna 1973. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji DiamlerChrysler AG.

Marković Predrag

Rođen je 1. aprila 1977. godine u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Philips Semiconductors GmbH.

Mihajlović Svetlana

Rođena je 13. januara 1978. godine u Zrenjaninu. Završila je Ekonomski fakultet na beogradskom univerzitetu. Trenutno je zaposlena u Raiffeisen banka a.d., Risk Management Division, na poziciji Deputy Head of Credit Analysis Department. Praksu je obavljala u kompaniji WestLB AG.

Novčić Nataša

Rođena je 6. januara 1977. godine u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji WAZ.

Pantović Miljana

Rođena je 24. novembra 1977. godine u Beogradu. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Delta Maxi doo u Podgorici na poziciji Zamenika izvršnog direktora Direktor Category Management-a. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Popović Mirjana

Rođena je 14. avgusta 1979. godine u Beogradu, gde je i diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Zaposlena je u Komercijalnoj banci na odeljenju aktive i pasive (Asset and Liability Management), Tresury. Praksu je obavljala u kompaniji RWE Power AG.

Potpara Slavko

Rođen je 5. maja 1969. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Dornier Consulting Automotive Systems GmbH.

Radenković Nikola

Rođen je 29. juna 1978. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Robert Bosch GmbH.

Stevanović Srđan

Rođen je 5. februara 1978. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji ThyssenKrupp Umformtechnik GmbH.

Stoiljković Nenad

Rođen je 29. maja 1974. godine u Beogradu. Završio je Tehnički fakultet u Čačku na smeru industrujski menadžment. Od februara 2007. godine potpisao je ugovor sa Akakus (Repsol) Oil Operations iz Libije i radi u inžinjering odeljenju u Tripoliju na mestu "Senior Electrical & Instrumentation Designer". Praksu je obavljao u kompaniji Ferrostaal AG.

Stojanović Marija

Rođena je 23. februara 1979. godine u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji WAZ.

Trifunović Nikola

Rođen je 23. decembra 1981. godine u Beogradu. Zavšio je American University u Bugarskoj. Nakon uspešno završene obuke i sticanja Lufthansine diplome profesionalnog kadra u avio industriji, prihvatio je ponudu firme da u regionalnom predstavništvu u Budimpešti preuzme funkciju specijaliste za cene i prodaju. Zadužen je strategijsko određivanje nivoa cena za balkanske zemlje, Rumuniju i Bugarsku. Praksu je obavljao u kompaniji MB Holding.

Uzelac Miloš

Rođen je 28. oktobra 1979. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Philips Semiconductors GmbH.

Žuža Dušan

Rođen je 29. aprila 1978. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji PWC Deutsche Revision WPG.

Đoković Miljan

Rođen je 12. juna 1975. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji DiamlerChrysler Services Feetboard GmbH.

Đoković Predrag

Rođen je 12. juna 1975. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji DiamlerChrysler Services Feetboard GmbH.

Free business joomla templates