Aleksandar Tepavčević

Rođen 26. marta 1983. godine u Vrbasu. Diplomirao je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Odseku za arhitekturu i urbanizam. Bio je na praksi u Frankfurtu u arhitektonskom birou Schneider + Schumacher.

Ana Gajić

Rođena je Beogradu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer signali i sistemi, a potom upisala postiplomske-master studije. Praksu je obavila u kompaniji SMS Siemag.

Bojana Marković

Rođena je 27. decembra 1988. godine u Pančevu. Student je Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Bila je na praksi u firmi KMPGu u Stuttgartu. Interesuje je finansijski menadžment i revizija.

Dragana Đukić

Rođena je 1985. godine u Novom Sadu gde je na Prirodno-matematičkom fakultetu 2009. završila osnovne studije molekularne biologije. Završila je master studije u istoj oblasti. Praksu je obavila na Institutu za poljoprivredu i urbane ekološke projekte pri Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

Dragoslava Đorđevic

Rođena je 14. oktobra 1986. godine u Jagodini. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Član je najveće studentske organizacije AIESEC. Zaposlena je kao menadžer za odnose sa javnošću na Univerzitetu u Kragujevcu. Na praksi je bila u kompaniji Robert Bosch GmbH u Štutgartu.

Erna Oklapi

Rođena je 15. juna 1989. godine u Prištini. Studira računarsku tehniku i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Timing Architects iz Regensburga.

Jelena Pejović

Rođena je 2. juna 1986. godine u Beogradu. Diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Praksu obavlja u kompaniji BASF u Ludwigshafenu.

Marija Radanov

Rođena je 5. januara 1987. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Informacioni menadžment. Trenutno na master studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer primenjene računarske nauke i informatika. Praksu je obavila u kompaniji SAP AG.

Marija Đorđević

Student je Filološkog fakulteta, odsek nemački jezik i književnost. Bila je na praksi u tekstilnoj industriji FALKE gde je bila zadužena za organizaciju kursa jezika sa ciljem da se srpskim radnicima koji su na obuci omogući lakše sporazumevanje i prilagođavanje sredini.

Milica Vujičić

Rođena je 3. maja 1988. godine u Sarajevu. Godine 2010. završila je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer za telekomunikacije i informacione tehnologije. Praksu je obavila u kompaniji GmbH Robert Bosch.

Mirjana Telečki

Rođena je 18. aprila 1981. godine u Novom Sadu. Osnovne akademske i poslediplomske studije je završila na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer zaštita bilja. Trenutno je na doktorskim studijama agronomije. Praksu je obavljala na institutu Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität Berlin.

Miroslava Prohaška

Rođena je 27. aprila 1986. godine u Zrenjaninu. Završila je osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na odseku za signale i sisteme. Praksu obavljala u kompaniji Leoni Bordnetz-Systeme GmbH, Kitzingen, Business Unit BMW.

Mladen Simović

Rođen je 1. aprila 1985. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Mašinskom Fakultetu u Kraljevu i trenutno je na master studijama na istom fakultetu. Na praksi je bio u firmi E ON Ruhrgas Essen.

Nebojša Jovin

Rodjen 23. jula 1985. godine. Diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka, odeljenje za arhitekturu i urbanizam u junu 2010. godine. Praksu je obavio firmi OBERMEYER Planen+Beraten u Minhenu.

Nemanja Đorđević

Rođen je 1988. godine u Beogradu. Apsolvent je softverskog inženjeringa, a ujedno i Microsoft student partner na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Bio je na praksi u SAP Research centru u Dresdenu gde je radio na razvoju alata za kolaboraciju i softverski inženjering.

Nikola Jajac

Rođen je 26. oktobra 1987. godine u Nišu. Na završnoj je godini Elektronskog fakulteta u Nišu, smer računarstvo i informatika. Praksu je obavio u istraživačkom centru kompanije SAP u Drezdenu.

Ninoslav Stojsavljević

Rođen je 23. septembra 1984. godine u Subotici. Student je Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu na smeru menadžment. Član studentske organizacije ESTIEM LG Beograd. Praksu je obavljao u kompaniji AG u Dizeldorfu u odeljenju za korporativni marketing.

Radanović Vladimir

Rođen 6. marta 1983. godine u Beogradu. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, smer motori SUS. Nakon diplomiranja radio kao inženjer konstruktor u IPM „ZMAJ“ u Zemunu. Stručnu praksu obavio je u kompaniji Nikolic Gabelstapler Service GmbH“u Garbsenu.

Radoš Vidaković

Rođen je 27. juna 1985. godine u Zvorniku. Završio je gimnaziju u Zrenjaninu i diplomirao je na odeljenju za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u privrednom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Berlinu.

Sabolc Glaser

Rodjen 27. aprila 1987. godine u Novom Sadu. Osnovne studije završio u Novom Sadu na Fakultetu Tehničkih Nauka na smeru računarske nauke, gde je trenutno upisan na master studije. Praksu je obavio u Darmstadtu u firmi Software AG.

Smiljana Radovančev

Rođena je 4. decembra 1987. godine u Zrenjaninu. Studentkinja je master studija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na studijskom programu Marketing. Praksu je obavljala u kompaniji Robert Bosch GmbH.

Srđan Petrović

Rođen 18. juna 1987. godine u Novom Sadu. Završio je Ekonomski fakultet u Subotici smer evropska ekonomija i biznis. Trenutno je apsolvent na master studijama na istom fakultetu. Praksu je obavio u nemačkom investicionom i razvojnom društvu (DEG) u Kelnu.

Starčevic Ivan

Rođen 30. aprila 1986. godine u Beogradu. Student je master studija na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, modul logistika. Praksu je obavljao u kompaniji Metro AG u Dizeldorfu.

Đorđe Stamenković

Rođen je 12. januara 1986. godine u Leskovcu. Apsolvent je nemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Obavljao je praksu u u tekstilnoj industriji FALKE u Cvenicu.

Free business joomla templates