Horvat Sonja

Rođena je 26. novembra 1990. godine u Vrbasu. Trenutno završava master studije na studijskom programu Farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji LUM GmbH u Berlinu, gde je bila zadužena za ispitivanje separacije faza disperzionih sistema metodom analitičke centrifuge.

Free business joomla templates