Šovljakov Jelena

Rođena je 15. aprila 1991. godine u Novom Sadu. Trenutno je student na studijskom programu Inženjerstvo materijala na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji LUM GmbH u Berlinu, gde je bila zadužena za ispitivanje separacije faza disperzionih sistema metodom analitičke centrifuge.

Free business joomla templates