Raičević Tamara

Rođena je 6. jula 1991. godine u Beranama. Student je master studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, smer primenjena matematika, matematika finansija. Praksu je obavljala u kompaniji Hannover Rück, Hanover, odeljenje Life&Health Biometrical Analysis.

Free business joomla templates