Popović Svetislav

Rođen je 18. aprila 1988. godine u Bijelom Polju. Završio je Osnovne akademske i master studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer konstruktivni. Po završetku osnovnih i tokom master studija je radio u kompanijama Institut za građevinarstvo i Inženjering-promet iz Crne Gore, a nakon toga u kompaniji Bexel Consulting iz Beograda. Stručnu praksu je obavljao u kompaniji Europoles GMBG & CO KG iz Nojmarkta u Oberpfacu.

Free business joomla templates