Bobar Bojana

Rođena 15. avgusta 1990. godine u Novom Sadu. Trenutno završava master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer primenjena matematika, finansijska matematika. Praksu je obavljala u centrali osiguravajućeg društva Allianz SE, Minhen, odeljenje Regional Management CEE Life&Health.

Free business joomla templates