Čović Lidija

Rođena je 10. jula 1980. godine u Užicu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Account manager u Sektoru poslovanja sa privredom, Odeljenje za projektno i strukturno finansiranje. Praksu je obavljala u Commerzbank AG.

Free business joomla templates