Korać Mirna

Rođena je 3. jula 1980. godine u Beogradu gde je završila i Elektrotehnički fakultet. Zaposlena je u Telekomu Srbija, direkcija za mobilnu telefoniju na poziciji inženjer za održavanje komutacionog dela mreže. Praksu je obavljala u kompaniji T-Systems International GmbH.

Free business joomla templates