Marsenić Branislava

Rođena je 3. aprila 1977. godine u Vrbasu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od septembra 2005. godine do sada zaposlena u Agenciji za energetiku Republike Srbije kao stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove. Trenutno priprema magistarski rad iz oblasti obnovljivih izvora energije. Govori engleski, nemački i ruski jezik. Praksu je obavljala u kompaniji E.ON RuhrgasAG.

Free business joomla templates