Miricki Tamara

Rođena je 9. januara 1982. godine u Senti. Ekonomski fakultet završila je u Subotici. Zaposlena u austrijskoj organizaciji BLUEWATERS YU Environmental Consultants, u okviru predstavništva u Novom Sadu. Nalazi se na poziciji Project Manager u okviru administrativnih aktivnosti, monitoringa poslovnog centra, aktivnosti istraživanja srpskog tržišta, podrške u projektima zaštite životne sredine. Govori engleski, nemački i mađarski jezik. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Free business joomla templates