Takač Zoltan

Rođen je 15. juna 1982. godine u Senti. Radi kao diplomirani ekonomista u Kanjiži u Domu zdravlja Kanjiža. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.. Doktorske Studije je započeo 2006. godine u Doktorskoj školi za regionalnu politiku i ekonomiju u okviru Ekonomskog fakulteta u Pečuju Univerziteta u Pečuju. Član i istraživač je Društva za regionalne nauke u Subotici. Govori mađarski jezik, a engleski i nemački na naprednom nivou. Praksu je obavljao u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Free business joomla templates