Anđelić Jovana

Rođena je 14. novembra 1981. godine u Beogradu. Apsolvent je na Megatrend univerzitetu. Konsultant u HR konsultantskoj komapaniji ConsulTeam d.o.o. Beograd, gde radi na projektima vezanim za strateško partnerstvo sa MERCER kompanijom. Praksu je obavljala u kompaniji MAN Ferrostaal.

Čović Lidija

Rođena je 10. jula 1980. godine u Užicu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Account manager u Sektoru poslovanja sa privredom, Odeljenje za projektno i strukturno finansiranje. Praksu je obavljala u Commerzbank AG.

Drakulić Ana

Rođena je 4. avgusta 1980. godine u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Deutche Bank AG.

Jašić Branko

Rođen je 9. septembra 1977. godine u Sisku. Završio je Poljoprivredni fakultet u Zemunu. Zaposlen je kod uvoznika proizvoda fabrike CLAAS i još nekoliko velikih evropskih proizvodjača poljoprivrednih mašina i opreme kao rukovodilac nabavke i prodaje rezervnih delova i repromaterijala. Praksu je obavljao u kompaniji Claas KgaA mbH.

Jeličić Nikola

Rođen je 15. decembra 1984. godine u Beogradu. Završio je Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu. Trenutno studira na Fakultetu ekonomskih i društvenih nauka na univerzitetu u Kelnu. Praksu je obavljao u kompaniji Siemens AG.

Karanović Zorica

Rođena je 27. juna 1974. godine u Novom Sadu. Završila je Fakultet Političkih Nauka u Beogradu. Zaposlena je u dnevnim novinama Politika. Praksu je obavljala u kompaniji WAZ –Mediengruppe.

Korać Mirna

Rođena je 3. jula 1980. godine u Beogradu gde je završila i Elektrotehnički fakultet. Zaposlena je u Telekomu Srbija, direkcija za mobilnu telefoniju na poziciji inženjer za održavanje komutacionog dela mreže. Praksu je obavljala u kompaniji T-Systems International GmbH.

Latinović Zoran

Rođen je 31. decembra u Bačkoj Palanci. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Novom Sadu na smeru telekomunikacije a magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Minesote u SAD. Specijalizirao  je biomedicinski inženjering na Bugarskoj Akademiji Nauka u Sofiji. Od marta 2004. godine radi na poziciji inženjera prodaje za medicinsku opremu u Iradia d.o.o.. Praksu je obavljao u kompaniji Philips Medical Systems.

Marković Ivan

Rođen je 30. marta 1982. godine u Nišu. Apsolvent je na Mašinskom fakultetu u Nišu. Od jula 2007. godine je na stručnoj praksi u sektoru inženjeringa u fabrici duvana Philip Morris u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji BBT Thermotechnik.

Marsenić Branislava

Rođena je 3. aprila 1977. godine u Vrbasu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od septembra 2005. godine do sada zaposlena u Agenciji za energetiku Republike Srbije kao stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove. Trenutno priprema magistarski rad iz oblasti obnovljivih izvora energije. Govori engleski, nemački i ruski jezik. Praksu je obavljala u kompaniji E.ON RuhrgasAG.

Mihajlović Saša

Rođen je 22. februara 1977. godine u Albštatu - Ebingenu u Nemačkoj. Završio je Višu tehničku školu. Zaposlen u privatnoj firmi „Dinoplast'' Pančevo kao konstruktor alata za livenje plastike i programer CNC mašina, sa zaduženjima za optimizaciju procesa proizvodnje i obrade metala. Praksu je obavljao u kompaniji Loher GmbH.

Miletić Dragan

Rođen je 20. januara 1977. godine u Gornjem Milanovcu. Praksu je obavljao u kompaniji Hessapp GmbH.

Miljković Dragana

Rođena je 27. decembra 1976. godine u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Philips Medical Systems.

Miricki Tamara

Rođena je 9. januara 1982. godine u Senti. Ekonomski fakultet završila je u Subotici. Zaposlena u austrijskoj organizaciji BLUEWATERS YU Environmental Consultants, u okviru predstavništva u Novom Sadu. Nalazi se na poziciji Project Manager u okviru administrativnih aktivnosti, monitoringa poslovnog centra, aktivnosti istraživanja srpskog tržišta, podrške u projektima zaštite životne sredine. Govori engleski, nemački i mađarski jezik. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Negovanović (Đuranović) Bojana

Rođena je 11. februara 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu, odsek Geodezija. Zaposlena je u Republičkom Geodetskom Zavodu, Sektor za katastar nepokretnosti. Praksu je obavljala u kompaniji Kartographie Huber.

Nikačević Gordana

Rođena je 31. marta 1980. godine u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji WAZ –Mediengruppe.

Ostojić Branislav

Rođen je 16. januara 1981. godine u Beogradu. Na beogradskom Univerzitetu je završio Elektrotehnički fakultet. Zapolsen je u firmi NIL.d.o.o na poziciji mrežnog inženjera. Praksu je obavljao u kompaniji T- systemsGEI GmbH.

Stegić Mladen

Rođen je 14. novembra 1980 godine u Beogradu. Završio je ekonomiju na Univerzitetu Berkley u Kaliforniji. Zaposlen je u firmi Incognito Advertising doo na poziciji Account Executive. Prethodno je radio i u Raiffeisen Banka, Corporate Relationship Management, Multinacionalne kompanije sa nemačkog govornog područja, Assistant Relationship Manager. Praksu je obavljao u kompaniji KPMG DTG.

Stevanović Miloš

Rođen je 2. oktobra 1978. godine u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji DEG Deutche Investitions-und Entwicklungs-gesellschaft mbH.

Stojanović Nina

Rođena je 6. juna 1979. godine u Osjeku. Završila je Fakultet za trgovinu i bankarstvo na Univerzitetu Braća Karić. Na ovom fakultetu je i magistrirala i zaposlena je je kao asistent. Praksu je obavljala u kompaniji KPMG DTG.

Takač Zoltan

Rođen je 15. juna 1982. godine u Senti. Radi kao diplomirani ekonomista u Kanjiži u Domu zdravlja Kanjiža. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.. Doktorske Studije je započeo 2006. godine u Doktorskoj školi za regionalnu politiku i ekonomiju u okviru Ekonomskog fakulteta u Pečuju Univerziteta u Pečuju. Član i istraživač je Društva za regionalne nauke u Subotici. Govori mađarski jezik, a engleski i nemački na naprednom nivou. Praksu je obavljao u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Todorović Predrag

Rođen je 13. aprila 1975. godine u Beogradu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u Rolls Royce- u Nemačkoj. Govori engleski i nemački jezik. Praksu je obavljao u kompaniji Rolls-Royce Deuthland.

Vergaš Zoran

Rođen je 24. aprila 1984. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje Singidunum Univerziteta. Posle studija nastavio je da radi na Fakultetu. Praksu je obavljao u kompaniji PwC Deutsche Revision AG WPG.

Free business joomla templates