Baščarević Nenad

Rođen je 17. avgusta 1987. godine u Čačku. Osnovne i master studije je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno student doktorskih studija. Praksu je obavio u kompaniji Robert Bosch GmbH, odsek Electrical Drives/Wiper Systems, Bühl-Nemačka.

Borišić Danilo

Rođen je 12. avgusta 1987. godine u Beogradu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na master studijama na Fakultetu ekonomskih i društvenih nauka Univerziteta u Kelnu. Praksu je obavio u kompaniji GFT Technologies AG.

Jakšić Uroš

Rođen je 7. septembra 1987. u Užicu. Završio je osnovne i master studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, odsek za Termotehniku. Praksu je obavio u kompaniji Vattenfall Europe PowerConsult GmbH u mestu Vetschau.

Janjević Darko

Rođen je 1987. godine u Nišu. Diplomirao je novinarstvo na niškom Filozofskom fakultetu. Radio je kao praktikant za Deutsche Welle u Bonu. Zanimaju ga savremeni mediji, propaganda i stereotipi.

Marko Marinković

Rođen 4. jula 1988. godine u Beogradu. Završio je osnovne studije 2011. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za konstukcije. Na istom odseku je završio master studije 2012. godine. Praksu je obavljao u kompaniji Herrenknecht AG u Švajnau.

Marković Marko

Rođen je 3. maja 1988. godine u Vranju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje. Praksu je obavljao u Frankfurtu na Majni u Commerzbank AG, u odeljenju Financial Institutions CEE & Turkey.

Mlinar Aleksandar

Rođen je 4. decembra 1988. godine u Somboru. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Investicioni menadžment. Trenutno završava master studije na istoimenom smeru. Poslednju školsku godinu proveo na studentskom programu u Finskoj na usmerenju Međunarodno poslovanje i tehnološki menadžment. Praksu je obavio u Allianz SE u Minhenu.

Mutlak Nevena

Rođena je 7. septembra 1988. godine u Foči. Osnovne studije završila na Prirodno - matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer primenjena matematika. Trenutno je na master studijama. Praksu je obavila u kompaniji Robert Bosch GmbH.

Pisarić Milan

Rođen je 21. januara 1988. godine u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio je u rodnom gradu na Fakultetu tehničkih nauka, smer Računarstvo i automatika. Alumnista je međunarodne studentske organizacije BEST. Praksu je obavio u kompaniji Robert Bosch GmbH u Štutgartu.

Popin Milena

Rođena je 1988. godine u Vrbasu. Studentkinja je master studija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru Marketing, čime bi i u budućnosti želela da se bavi. Praksu je obavila u kompaniji Metro AG u Dizeldorfu.

Šobajić Nikola

Rođen je 1987. godine u Beogradu. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,smer Signali i sistemi. Praksu je obavio na institutu IHP Microelectronics GmbH.

Spasojević Aleksandra

Rođena je 6. marta 1988. godine u Karlovcu. Diplomirala je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu na smeru Računarstvo i informatika, a sada je na postdiplomskim studijama na istom. Praksu je obavila u najvećoj nemačkoj softverskoj kompaniji - SAP AG, u jednom od timova SAP Research odeljenja u Valdorfu.

Starčević Marija

Rođena je 28. aprila 1986. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Master studije je nastavila na istom fakultetu, smer Međunarodni master za kvantitativne finansije. Praksu je obavila u Unicredit Bank AG u Minhenu, u odeljenju Credit Research&Strategy.

Štetak Slobodan

Rođen je 11. juna 1988. u Subotici. Diplomirao je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na odseku za Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo. Praksu je obavio u Bühl-u u kompaniji Robert Bosch GmbH.

Stojanović Jovana

Rođena je 29. marta 1984. u Beogradu. Završila je Master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, smer Arhitektonske konstrukcije. Praksu je obavila u Frankfurtu u arhitektonskom birou Schneider + Schumacher.

Tošić Stefan

Rođen je 3. avgusta 1987. godine u Nišu. Osnovne i master studije je završio na Elektronskom fakultetu u Nišu, smer Računarstvo i informatika. Praksu je obavio u kompaniji Pascom Netzwerktechnik GmbH & Co. KG u Degendorfu.

Trobok Bojan

Rođen je 25. septembra 1987. godine u Sarajevu. Student je Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektroenergetski sistemi. Praksu je obavio u firmi Herrenknecht AG u Schwanau-u. Interesuje se za oblast skladištenja energije.

Vuković Milica

Rođena je 19. aprila 1987. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer industrijsko inženjerstvo. Praksu je obavila u projektnom birou firme C.Spaarmann Logistics GmbH u Berlinu.

Free business joomla templates