Dušan Ristić

Rođen je 10. aprila 1990. godine u  Beogradu. Apsolvent je na osnovnim studijama Prehrambene tehnologije, modul Tehnologija ratarskih proizvoda, na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Na praksi je u Institutu za poljoprivredu i urbane ekološke projekte pri Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

Free business joomla templates