Marina Marčeta

Rođena je 9. septembra 1990. godine u Bihaću. Student je master studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, smer primenjena matematika, matematika finansija. Praksu je obavljala u Deutsche Bank, Frankfurt na Majni, odeljenje Regional Management Europe, CEE.

Free business joomla templates