Aleksandra Savić

Rođena je 14. januara 1984. godine u Novom Sadu.  Na Prirodno-matematičkom fakultetu 2009. godine završila je osnovne studije biologije, a 2010. godine i  master studije u istoj oblasti. Tretnutno je na doktorskim studijama iz oblasti agronomije na Poljoprivrdnom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala na Institutu za poljoprivredu i urbane ekološke projekte pri Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

Free business joomla templates