Aleksandar Popović

Rođen je 6. februara u Nišu. Student je završne godine master studija na Mašinskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji Alstom Power u Manhajmu.

Aleksandra Savić

Rođena je 14. januara 1984. godine u Novom Sadu.  Na Prirodno-matematičkom fakultetu 2009. godine završila je osnovne studije biologije, a 2010. godine i  master studije u istoj oblasti. Tretnutno je na doktorskim studijama iz oblasti agronomije na Poljoprivrdnom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala na Institutu za poljoprivredu i urbane ekološke projekte pri Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

Ana Rakita

Rođena je 27. septembra 1990. godine u Beogradu. Student je Fakulteta organizacionih nauka na smeru menadžment. Član studentske organizacije ESTIEM LG Beograd. Praksu je obavljala u odeljenju za korporativni marketing kompanije Metro AG u Dizeldorfu, gde je radila na razvijanju programa lojalnosti, a kasnije i na Marketing Akademiji.

Andrea Karan

Rođena je 8. novembra 1988. u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kom trenutno završava master studije na smeru Poslovno upravljanje. Praksu je obavljala u kompaniji Harting u Espelkampu. Zadužena je za istraživanje tržišta, eksterne odnose i uspostavljanje saradnje sa Srbijom.

Denis Rujević

Rođen je 22. avgusta 1988. godine u Novom Pazaru. Studije je završio na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, studijski program - arhitektura. Praksu je obavljao u firmi Iproplan Planungsgesellschaft mbH iz Kemnica.

Dušan Ristić

Rođen je 10. aprila 1990. godine u  Beogradu. Apsolvent je na osnovnim studijama Prehrambene tehnologije, modul Tehnologija ratarskih proizvoda, na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Na praksi je u Institutu za poljoprivredu i urbane ekološke projekte pri Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

Duško Radulović

Rođen je 20. novembra 1988. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansije,bankarstvo i osiguranje. Praksu je obavljao u nemačkoj državnoj agenciji za investicije DEG mbH u Kelnu, u odeljenju Evropa/Bliski Istok/Centralna Azija. 

Filip Miljković

Rođen je 29. decembra 1989. godine u Nišu. Student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Nišu, na smeru poslovno upravljanje - marketing. Praksu je obavljao u Aschaffenburgu, u kompaniji Linde Material Handling.

Jovana Paunović

Rođena je 12. novembra 1990. godine u Beogradu. Završila je zajedničke studije Lincoln i Singidunum Univerziteta, odsek Menadžment. Praksu je obavila u osiguranju Allianz SE, Minhen. 

Lazar Milivojević

Rođen je 17. maja 1990. godine u Valjevu. Student je Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na smeru Statistika, informatika i kvantitativne finansije. Praksu je obavljao u Credit Research odeljenju UniCredit banke u Minhenu.

Marija Trajković

Rođena je 26. juna 1990. godine u Beogradu. Osnovne studije završava na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Praksu je obavljala u firmi Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Schwieberdingen, u periodu od 6 meseci.

Marina Marčeta

Rođena je 9. septembra 1990. godine u Bihaću. Student je master studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, smer primenjena matematika, matematika finansija. Praksu je obavljala u Deutsche Bank, Frankfurt na Majni, odeljenje Regional Management Europe, CEE.

Marina Đurković

Rođena je u Beogradu 20. maja 1989. godine. Završila je Fakultet organizacionih nauka smer informacioni sistemi i tehnologije. Trenutno završava master studije elektronskog poslovanja na istom fakultetu. Praksu je obavila u kompaniji SAP AG, u Drezdenu.

Mihailo Milanović

Rođen je u Beogradu 31. avgusta 1988.godine. Osnovne studije je završio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome je trenutno i doktorant. Praksu je obavljao u nemackoj kompaniji BASF SE.

Milena Ušćebrka

Rođena je 1988. u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom faklutetu u Novom Sadu, opšti smer i trenutno je na master studijama na istom fakultetu. Bila je na praksi u Kelnu pri Nemačkoj instituciji za arbitražu (DIS) i Nemačkoj fondaciji za medjunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Milica Košutić

Rođena je 08. aprila 1989. godine u Teheranu. Završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, odsek za Menadžment. Trenutno završava master studije na istom fakultetu, odsek Marketing inženjering. Praksu je obavljala u kompaniji Metro AG u Dizeldorfu u odeljenju za korporativni marketing, unutar tima koji se bavi privatnim robnim markama.

Miloš Savićević

Rođen je 10. avgusta 1988. godine u Beogradu. Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer telekomunikacije i informacione tehnologije. Trenutno je apsolvent na master studijama na istom fakultetu. Praksu je obavljao u kompaniji GmbH Robert Bosch.

Mirjana Ratkovac

Rođena je 22. aprila 1989. godine u Sarajevu. Osnovne akademske studije je završila 2012. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu, na odseku za konstrukcije, gde je zatim nastavila sa diplomskim akademskim studijama. Praksu je obavila u Neumarkt-u, u kompaniji Eurpoles GmbH & Co. KG.

Nataša Elezović

Rođena je 11. februara 1987.godine u Beogradu. Završila je osnovne i master studije na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U periodu od šest meseci obavljala je praksu u kompaniji OBERMEYER Planen + Beraten u Minhenu.

Nemanja Crnobrnja

Rođen je u Valjevu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Praksu je obavljao u arhitektonskom birou Schneider + Schumacher u Frankfurtu.

Nevena Cukućan

Rođena je 19. juna 1989. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Šestomesečnu praksu je obavljala za Deutsche Welle u Bonu.

Nikola Nović

Rođen je 19. marta 1989. godine u Novom Sadu. Završio je Osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer mašinstvo, departman konstrukciono mašinstvo i mehanizacija. Trenutno je na Master studijama na istom fakultetu, odsek za Projektovanje mašina, transport i logistiku. Praksu je obavljao u kompaniji LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, u departmanu za kontrolu kvaliteta jedinica za BMW.

Nikola Đorđević

Rođen je 22. februara 1987. godine u Nišu. Na završnoj je godini Mašinskog fakulteta u Nišu, smer energetika i procesna tehnika. Praksu je obavio u kompaniji ALSTOM POWER GmbH u Manhajmu.

Petar Lojanica

Rođen je 22. maja 1988. godine u Beogradu. Osnovne i master studije završio je na Građevinskom fakultetu na Odseku za geodeziju i geoinformatiku u Beogradu. Šestomesečnu praksu je obavljao u firmi Beak Consultants u Freiberg-u.

Zaviša Gordić

Rođen je 3. avgusta 1989. godine u Užicu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer signali i sistemi, a potom je upisao master studije na istom fakultetu. Praksu je obavljao u kompaniji SMS Siemag.

Free business joomla templates