Rakić Mirjana

Rođena je 21. februara 1984. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu i tako stekla zvanje diplomirani informatičar – poslovna informatika. Od decembra 2007. godine, student je doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od januara 2008. godine angažovana je na Fakultetu u izvođenju nastave kao istraživač-pripravnik. Praksu je obavljala u kompaniji Siemens AG.

Free business joomla templates