Kapor Zoran

Rođen je 16. juna 1980. godine u Novom Sadu, gde je i diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu. Od februara 2008. godine zaposlen je u GFA ENVEST i bavi se razvojem projekata prema Kjoto Protokolu u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Praksu je obavljao u kompaniji GFA Consulting Group.

Free business joomla templates