Đorđević Anastasija

Rođena je 22. oktobra 1985. godine. Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smer Marketing. Dobitnica je mnogih nagrada- više puta je proglašavana za jednog od najboljih studenata na fakultetu i u generaciji, dobitnik je crnogorske stipendije za talente, Atlasmont nagrade, prvo mesto na takmičenju biznis planova, prvo mesto na P&G Business Week-u, II mesto na BCC2006. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Cash & Carry International.

Free business joomla templates