Basta Nikola

Rođen je 27. aprila 1983. godine u Beogradu. Apsolvent je Elektrotehničkog fakulteta univerziteta u Beogradu. Po prosečnoj oceni u top 10% studenata fakulteta. Praksu je obavljao u kompaniji T-Systems Business Services.

Emini Sanda

Rođena je 13. oktobra 1980. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Envio Recycling GmbH & Co. KG.

Kalentić Marija

Rođena je 13. decembra 1981. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarske studije upisala je 2005. godine. Trenutno je zaposlena na Institutu za Ratarstvo i Povrtarstvo u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Hahne Mühle.

Kapor Zoran

Rođen je 16. juna 1980. godine u Novom Sadu, gde je i diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu. Od februara 2008. godine zaposlen je u GFA ENVEST i bavi se razvojem projekata prema Kjoto Protokolu u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Praksu je obavljao u kompaniji GFA Consulting Group.

Knežević Marija

Rođena je 1. avgusta 1978. godine u Beogradu. Studije je završila na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi u Telekom Srbija na poziciji Inženjer za upravljanje IP mrežama. Praksu je obavljala u kompaniji Deutsche Telekom.

Kosdenar Ognjen

Rođen je 31. avgusta 1983. godine u Kikindi. Završio je Tehnički fakultet u Novom Sadu. Tokom studija učestvovao je na mašinijadi iz predmeta mašinski elementi. Praksu je obavljao u kompaniji EON Ruhrgas.

Lukić Sonja

Rođena je 26. decembra 1984. godine u Jajcu. Apslovent je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Cash & Carry International.

Malentić Nemanja

Rođen je 27. februara 1982. godine u Kikindi. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu u decembru 2006. godine na Odseku za drumski i gradski saobraćaj i transport. Trenutno je zaposlen u kompaniji „L’Oréal Balkan d.o.o.“ na poziciji pripravnika za razvoj u logistici gde je zadužen za poslove održavanja i ažuriranja baze podataka proizvoda, pripreme i koordinisanja procesa planiranja i prodaje, sprovođenja procesa nabavke, rukovođenja i izveštavanja o vrednostima zaliha, itd. Praksu je obavljao u kompaniji Dornier Consulting.

Milenković Saša

Rođen je 31. marta u Odžacima. Diplomirao na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu na smeru Industrijsko inženjrstvo i menadžment na usmerenju logistika preduzeća i menadžment kvalitetom. Zaposlen u Hodlmayr-Zastava d.o.o na poziciji asistent menadžmenta. Praksu je obavljao u kompaniji Hödlmayr.

Miletić Jelena

Rođena je 27. februara 1981. godine u Frankfurtu. Praksu je obavljala u kompaniji DaimlerChrysler.

Miletić Jelica

Rođena je 27. marta 1980. godine u Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet na beogradskom Univerzitetu. Zaposlena je u Delta Investments-u. Praksu je obavljala u kompaniji DaimlerChrysler.

Nikolajević Dimitrije

Rođen je 2. juna 1977. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu. Trenutno je zaposlen u PD „Elektrodistribucija Beograd“ doo na poziciji dispečera 110-35kV. Praksu je obavljao u kompaniji SEBA KMT.

Nikolić Jovana

Rođena je 5. septembra 1985. godine u Sarajevu. Završila je Fakultet za menadžment Braća Karić kao student prve generacije koja je slušala nastavu na engleskom jeziku. Upisala je master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, International Master in Quantitative finance. Praksu je obavljala u kompaniji Loher.

Partalo Nataša

Rođena je 4. marta 1980. godine u Banja Luci. Završila je Fakultet za menadžment Braća Karić. Praksu je obavljala u kompaniji Commerzbank AD.

Pejčić Dušan

Rođen je 21. oktobra 1977. godine u Beogradu. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu. Trenutno živi u Novom Sadu i zaposlen je u kompaniji „Lafarge“ u Beočinu kao inženjer proizvodnje. Praksu je obavljao u kompaniji Lemken.

Pejović Jelena

Rođena je 27. aprila 1983. godine u Beogradu. Apsolvent je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer za Automatiku. Osvojila je prvo mesto iz oblasti automatike na međunarodnom takmičenju ˝Elektrijada 2006˝. Govori engleski, nemački i francuski jezik. Praksu je obavljala u kompaniji SMS Demag.

Petrović Milenko

Rođen je 9. maja 1983. godine u Beogradu. Apsolvent je na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Odseku za termotehniku. Praksu je obavljao u kompaniji Nordzucker.

Popivoda Goran

Rođen je 31. maja 1980. godine u Beogradu. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu. Kao student Vazduhoplovnog odseka Mašinskog fakulteta, postao je honorarni saradnik vazduhoplovnog časopisa „Aeromagazin” i u istom objavljivao reportaže sa vazduhoplovnih izložbi širom Evrope. Trenutno je angažovan na Fakultetu kao saradnik na pripremi nastavnog programa za inostrane studente. Praksu je obavljao u kompaniji Rolls-Royce Deutschland.

Radovanović Raško

Rođen je 6. decembra 1984. godine u Beogradu. Apsolvent je Pravnog fakulteta u Beogradu. Učestvovao je, kao član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (grupa za Bečku konvenciju) na takmičenju studenata pravnih fakulteta iz celog sveta koje je održano ove godine u Nemačkoj i zajedno sa svojim timom ušao je u finalnu rundu takmičenja. Govori nemački, engleski, francuski i italijanski jezik. Praksu je obavljao u kompaniji RWE Power AG.

Rakić Mirjana

Rođena je 21. februara 1984. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu i tako stekla zvanje diplomirani informatičar – poslovna informatika. Od decembra 2007. godine, student je doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od januara 2008. godine angažovana je na Fakultetu u izvođenju nastave kao istraživač-pripravnik. Praksu je obavljala u kompaniji Siemens AG.

Todorović Sonja

Rođena je 15. jula 1983. godine u Nišu. Završila je Američki univerzitet u Bugarskoj. Od februara 2008. godine radi i kao stalni zaposleni u firmi SAP AG u Nemačkoj. Trenutno je na poziciji Techical Support Consultant kao deo tima Active Global Support u sektoru bankarstva. Radi na optimizaciji i poboljšanju performansi SAP rešenja za bankarstvo. Praksu je obavljala u kompaniji SAP AG.

Uskoković Dragana

Rođena je 2. januara 1983. godine u Vrbasu. Tehnološki fakultet je završila u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena u A.D. Fabrici šećera „Bačka“ Vrbas, članici Sunoko Grupe na poziciji tehnolog pripravnik, odgovorna za ekološka pitanja i asistentkinja šefa smene. Praksu je obavljala u kompaniji Nordzucker.

Zlatović Predrag

Rođen je 17. jula 1983. godine u Beogradu. Apsolvent je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za procesno inženjerstvo. Praksu je obavljao u kompaniji Nordzucker.

Đorđević Aleksandra

Rođena je 22. oktobra 1985. godine. Student je Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Praksu je obavljala u kompaniji WAZ- Mediengruppe.

Đorđević Anastasija

Rođena je 22. oktobra 1985. godine. Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smer Marketing. Dobitnica je mnogih nagrada- više puta je proglašavana za jednog od najboljih studenata na fakultetu i u generaciji, dobitnik je crnogorske stipendije za talente, Atlasmont nagrade, prvo mesto na takmičenju biznis planova, prvo mesto na P&G Business Week-u, II mesto na BCC2006. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Cash & Carry International.

Free business joomla templates