Miloš Balać

Rođen je u Beogradu, 15. novembra 1984. godine. Diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend univerziteta. Praksu će obavljati u kompaniji EDISON S.p.A u Briselu.

Free business joomla templates