Anđela Popović

Rođena u Beogradu, 20. jula 1986. godine. Trenutno je na MA studijama na Tehnološko Metalurškom fakultetu, univerziteta u Beogradu odsek za hemijsko inžinjerstvo. Praksu će obavljati u kompaniji SECI Energia S.p.A u Bolonji.

Dijana Petrović

Rođena u Somboru, 15. maja 1985 godine. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu, unierziteta u Beogradu, smer putevi i železnice. Praksu će obavljati u kompanji Italferr S.p.A. u Rimu.

Jelena Jocić

Rođena u Beogradu, 18. novembra 1984. godine. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu, univerziteta u Beogradu na odseku računarsku tehniku i informatiku. Praksu će obavljati u kompaniji Alldata srl u Milanu.

Jovana Paunović

Rođena u Beogradu, 12.novembra 1990. godine. Student je Univerziteta Singidunum/Linkoln u Beogradu na smeru poslovna administracija. Praksu će obavljati u Unicredit banci u Milanu.

Marko Garić

Rođen u Beogradu, 25. juna 1987. godine. Diplmirao je Elektrotehničkom fakultetu, univerziteta u Beogradu na odskeu za sgnale i sisteme. Trenutno je na MA studijama na unverzitetu u Torinu. Praksu će obavljati u kompaniji Italferr u Rimu.

Marko Lazić

Rođen u Loznici, 13. oktobra 1988. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Računarska tehnika i informatika, gde trenutno pohađa master studije. Praksu će obavljati u kompaniji Ducati energia.

Miloš Balać

Rođen je u Beogradu, 15. novembra 1984. godine. Diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend univerziteta. Praksu će obavljati u kompaniji EDISON S.p.A u Briselu.

Smiljana Tasić

Rođena u Nišu, 6. februara 1987. godine. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu, univerziteta u Beogradu, odesek za sisteme naoružanja. Praksu će obavljati u kompaniji Hutchinson srl u Torinu.

Stefan Nikolić

Rođen u Smedervskoj Palanci, 28. februara 1988. godine. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, univeziteta u Beogradu, smer menadžment. Praksu će bavlati u banci Intesa u Milanu.

Free business joomla templates