Vojnović Sofija

Rođena je 5. novembra 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek geografija. Praksu je obavljala u kompaniji Michaeler&Partner- Projects and People in Tourism.

Free business joomla templates