Zdravković Ana

Rođena je 5. septembra 1982.godine u Nišu. Završila je Elektronski fakultet u Nišu. Praksu je obavljala u kompaniji Fabasoft R&D GmbH. Trenutno je zaposlena u Accordia Group LLC u Nišu.

Free business joomla templates