Anđelković Dragana

Rođena je 12. decemra 1982. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu odsek za industrijsko inženjerstvo. Praksu je obavljala u kompaniji Mosdorfer. Trenutno radi u brodogradilištu Begej u Zrenjaninu.

Babić Marija

Rođena je 24. juna 1983. godine u Beogradu. Završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, odsek za menadžment. Praksu je obavljala u kompaniji Wiener Stadtische.

Babović Branka

Rođena je 24. februara 1984. godine u Beogradu. Apsolvent je na Pravnom Fakultetu u Beogradu.Praksu je obavljala u kompaniji Vienna Business Agency.

Blazin Nataša

Rođena je 25. februara 1980. godine u Zenici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za istoriju. Praksu je obavljala u kompaniji The Diplo Goat.

Bodrožić Ivana

Rođena je 14. aprila 1983. godine u Pančevu. Student je završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Porsche Holding.

Boreta Ksenija

Rođena je 19. januara 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljana u kompaniji Vienna Business Agency. Trenutno je na poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu.

Danilović Pertić Jelena

Rođena je 30. maja 1981. godine u Užicu. Završila je Pravni fakultet u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji DLA Piper.

Dautović Mirko

Rođen je 23. aprila 1982. godine u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek Arheologija. Praksu je obavljao u NGO Horizont 3000.

Dinić Biljana

Rođena je 20. oktobra 1983. godine u Vranju. Diplomirala je na Elektonskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljala u kompaniji Hetronic Central Eastern Europe GmbH.

Dragana Varagić Đokić

Rođena je 1. oktobra 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Porsche Holding.

Drobnjak Bojana

Rođena je 8. januara 1984. godine u Šabcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Uniqa Versicherungen AG.

Drobnjak Marija

Rođena je 09. jula 1982.godine u Beogradu. Završila je Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek za geografiju turizam i hotelijerstvo. Praksu je obavljala u kompaniji Ayaela Hotels&Resorts.

Erić Danko

Rođen je 5. oktobra 1982. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji DPS Software GmbH.

Gajić Dragica

Rođena je 10. avgusta 1984. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Fakulteta za trgovinu i bankarstvo Janićije i Danica Karić. Praksu je obavljala u kompani Raiffeisen Zentralbank AG.

Glišić Jelena

Rođena je 1. oktobra 1982. godine u Šapcu. Završila je Tehnološki fakultet u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Paul Putz and Partner.

Ignjatović Ivana

Rođena je 28. oktobra 1982. godine u Odžacima. Završila je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Siemens Transportation Systems. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Janić Milica

Rođena je 31. maja 1979. godine u Kikindi. Diplomirala je na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu. Praksu je obavljala u kompaniji Siemens Transportation Systems. Zaposlena je kao menadžer poslovnih procesa u nemačkoj firmi Sano d.o.o. u Novom Sadu.

Janjić Petar

Rođen je 13. februara 1980. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu za poslovnu informatiku u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji The Diplo Goat. Trenutno je zaposlen u Ministarstvu za telekomunikacije kao savetnik ministra.

Jovanović Aleksandar

Rođen je 12. novembra 1980. godine u Nišu. Diplomirao je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji Zinterl Architekten ZT GmbH.

Lazarević Ana

Rođena je 19. januara 1980. godine u Požegi. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Zinterl Architekten ZT GmbH.

Lazić Branko

Rođen je 30. decembra 1982. godine u Valjevu. Student je završne godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljao u Diplomatic Adacemy Vienna.

Lazić Iskra

Rođena je 9. maja 1983. godine u Beogradu. Apsolvent je Union univerziteta u Beogradu. Praksu je u kompaniji Wolf Theiss.

Marković Milan

Rođen je 10.novembra 1983. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.Doktorske studije je nastavio u Austriji. Dobitnik stipendije Erasmus Mundus za doktorsko istraživanje na Univerzitetu u Gracu pri Institutu za međunarodno pravo. Tamo će boraviti od septembra 2010. godine. Praksu je obavljao u organizaciji Austrian Institute for Innternational Affairs. Trenutno je zaposlen u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Milićević Miloš

Rođen je 16. marta 1983. godine u Raškoj. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Aviana Consulting. Trenutno je na Master studijama na University of Manchester , UK.

Mirović Manja

Rođena je 13. aprila 1981. godine u Beogradu. Završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, odsek za menadžment. Praksu je obavljala u kompaniji Energie Steiermark. Trenutno je zaposlena u kompaniji MSI Balkan d.o.o.

Misić Bojana

Rođena je 1. septembra 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Procon Data Ges.m.b.H.

Popov Divna

Rođena 17.oktobra 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političih nauka u Beogradu. Master studije je završila u Austriji na Univerzitetu u Beču, kao stipendista Erasmus Mundus Master programa Globalne studije, nakon čega je radila pri UNODC I UNIDO. Praksu je obavljala u NGO HORIZONT 3000. Trenutno radi u Sektoru za Strateško planiranje, korporativno upravljanje I analizu poslovanja u Dunav osiguranju u Beogradu.

Radojević Miroslav

Rođen je 7. januara 1984. godine u Užicu. Diplomirao na Elektotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Hetronic Central Eastern Europe . Trenutno je na master studijama iz oblasti computer vision and robotics na univerzitetu Heriot Watt u Edinburgh-u, Skotska.

Radović Marko

Rođen je 8. avgusta 1983. godine u Zrenjaninu. Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Fabasoft.

Rebić Milica

Rođena je 16. avgusta 1982. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompanij Kulturkontakt Austria.

Savić Jovana

Rođena je 18. jula 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u Horizonte Venture Management. Trenutno je na postdiplomskim studujama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Sedej Ivana

Rođena je 30. decembra 1976. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji ESAROM Essenzfabrik GmbH.

Stošić Goran

Rođen je 24. avgusta 1979. godine u Valjevu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji STRABAG AG. Trenutno je zaposlen u Direkciji za građevinsko zemljište u Lazarevcu.

Todorović Andrijana

Rođena je 22. oktobra 1983. godine u Beogradu. Student je druge godine doktorskih studija Građevnskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Bluewaters.

Todorović Ivan

Rođen je 5. novembra 1983. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Uniqa Versicherungen AG.

Vojnović Sofija

Rođena je 5. novembra 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek geografija. Praksu je obavljala u kompaniji Michaeler&Partner- Projects and People in Tourism.

Zdravković Ana

Rođena je 5. septembra 1982.godine u Nišu. Završila je Elektronski fakultet u Nišu. Praksu je obavljala u kompaniji Fabasoft R&D GmbH. Trenutno je zaposlena u Accordia Group LLC u Nišu.

Žugić Željko

Rođen je 9. juna 1982. godine u Beogradu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na Institutu za Zemljotresno Inženjerstvo i Inženjersku Seizmologiju u Skopju. Praksu je obavljao u kompaniji Porr.

Župunski Milica

Rođena je 2. decembra 1983. godine u Zrenjaninu. Student je završne godine Fakulteta političkih nauka odsek za sociologiju i socijalni rad. Praksu je obavljala u kompaniji Austian Integration Fund.

Đurđevac Jelena

Rođena je 13. oktobra 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji GCI Management Consulting.

Free business joomla templates