Putovanjem do znanja - Podrška talenata

Fondacija dr Zoran Đinđić pokrenula je projekat ,,Putovanjem do znanja - Podrška talenata'' 2012. godine. U okviru projekta, planirano je pružanje finansijske podrške studentima iz Srbije za putovanja u inostranstvo radi stručnog usavršavanja.

Prednost prilikom selekcije imaju studenti koji planiraju putovanja radi učešća na konferencijama i stručnim seminarima koji su direktno vezani za oblast studiranja. 

Primarni cilj projekta ,,Putovanjem do znanja - Podrška talenata'' je pomoć pri povezivanju mladih iz Srbije sa naučno-istraživačkim ustanovama u svetu, zatim povećavanje obuhvata mladih programima neformalnog obrazovanja, kao i povećavanje nivoa mobilnosti mladih.

Prijava obuhvata: popunjen aplikacioni formular koji se nalazi na sajtu Fondacije (samo kada je konkurs otvoren), CV, motivaciono pismo, potvrda da je student pozvan da učestvuje na konferenciji/seminar, pismo preporuke, potvrda od organizatora kojom se potvrđuje da kadidatu nisu obezbeđena sredstva za pokrivanje putnih troškova.

NAJAVA: Konkurs za II ciklus ,,Putovanjem do Znanja - Podrška Talenata'' biće otvoren od 20. avgusta do 7. septembra 2018. godine

Free business joomla templates