Letnja škola evropskih integracija i demokratizacije

Fondacija dr Zoran Đinđić je, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Odeljenjem za politiku i javnu administraciju Univerziteta u Konstancu, pokrenula projekat pod nazivom ,,Letnja škola evropskih integracija i demokratizacije''. 

L1120146

Pravo učešća u školi imaju studenti osnovnih i master studija, 12 učesnika sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda i 12 učesnika sa Odeljenja za politiku i javnu administraciju iz Konstanca. Studenti imaju priliku da sa eminentnim profesorima sa oba univerziteta diskutuju o ključnim pitanjima o evropskim integracijama i procesu demokratizacije, sa posebnim fokusom na stabilizaciju i sam proces pridruživanja Evropskoj Uniji zemalja Zapadnog Balkana. 

Glavni ciljevi letnje škole su: (1) definisanje i vrednovanje različitih teorija o kreiranju koncepta procesa demokratizcije i evropskih integracija; (2) prepoznavanje i analiza ključnih faktora neophodnih za sprovođenje procesa demokratizacije i evropskih integracija; (3) razumevanje i upoznavanje sa istorijom konflikata na teritoriji Zapadnog Balkana kao i političkih dešavanja u regionu sa osvrtom na razvoj regionalne saradnje.

Prijava za učešće obuhvata: CV, potvrdu o redovnim studijama i motivaciono pismo (minimum A4 strana). Kako je projekat međunarodnog karaktera, prijava mora biti poslata na engleskom jeziku, u drugom slučaju neće biti uzeta u razmatranje. 

Free business joomla templates